Умови зарахування та оплати

I рівень

Процедура зарахування на перший курс відбувається на конкурсній основі, і результати є відкритими (доступними).

У процедурі зарахування на перший курс враховуються оцінки, які отримав кандидат в атестаті зрілості. У залежності від напрямку навчання відповідні предмети подаються у балах.

Предмети, які враховуються в процедурі зарахування:

  • мова навчання кандидата (наприклад, українська, білоруська або російська)
  • іноземна мова за вибором (наприклад, російська, англійська, німецька або французька)
  • один з наступних предметів: математика, фізика, хімія, інформатика, біологія, географія, історія, філософія, суспільствознавство.

На напрямку «Архітектура та містобудування» обов'язковим є практичний іспит з рисунку з натури і з уяви.

Кандидати на перший курс розміщаються в списку рейтингу - від найвищої до найнижчої кількості балів - що визначає порядок прийому. Список рейтингу для даного напрямку і форми навчання сформований на основі результатів тестування, вступних іспитів та оцінок свідоцтва закінчення середньої школи. Для тих, хто не поступив в першому наборі, створюється т.з. резервний список.

 

Оплата за процедуру, пов'язану зі вступом:

Кандидат після зарахування на відповідний напрямок повинен внети оплату за залікову книжку та студентський квиток в розмірі 21 zł на індивідуальний рахунок, створений системою ЕРК.

 


II рівень

Подавати документи на навчання на II рівні можуть ті кандидати, які мають кваліфікацію магістра, магістра інженера, ліценціату, інженера або рівнозначну кваліфікацію, та атестат зрілості або інший документ, що дозволяє навчання на вищому рівні.

 

Примітка. На напрямки «Архітектура і урбаністика» та «Будівництво» документи можуть подавати кандидати, які мають кваліфікацію інженера-архітектора або інженера-будівельника, і закінчили навчання з напрямку, спорідненого з напрямками «Архітектура і урбаністика» та «Будівництво».

На інші напрямки документи можуть подавати кандидати, які закінчили навчання з напрямків, споріднених з профілем навчання II рівня. Випускники напрямків, споріднених з профілем навчання II рівня, можуть бути зобов’язані ліквідувати різниці в програмах, виявлені в результаті порівняння навчальних планів, в обсязі і в термін, встановлені деканом.

Кандидати з картою поляка, що мають диплом закінчення навчання вищого рівня, отриманий за кордоном, будуть поступати на основі кваліфікаційної співбесіди та поданих документів. Найближчий термін набору на навчання на II рівні - лютий 2013 року. Навчання на II рівні розпочнеться при зарахуванні не менше 30 осіб, або в залежності від  розпорядження ректора.