Harmonogram rekrutacji 2017/2018

Rekrutacja kandydatów na studia prowadzone w języku polskim w roku akademickim 2017/2018 przeprowadzona zostanie z zastosowaniem Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK) obejmującej wszystkie formy i poziomy prowadzonych studiów (tj. studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia).

 

Do 15 września 2017 r. przedłużona została elektroniczna rekrutacja na kierunki:

Wydział Elektrotechniki i Informatyki – kierunek: elektrotechnika. 

Wydział Mechaniczny – kierunki: inżynieria biomedyczna; inżynieria produkcji.

Wydział Zarządzania – kierunek: zarządzanie i inżynieria produkcji.

Wydział Inżynierii Środowiska – kierunki: inżynieria środowiska; inżynieria odnawialnych źródeł energii.

Wydział Podstaw Techniki – kierunki: edukacja techniczno-informatyczna; matematyka.

 

Również do 15 września 2017 r. została przedłużona rekrutacja na wybrane kierunki studiów niestacjonarnych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach poszczególnych wydziałowych komisji rekrutacyjnych.

 

 

Zarejestruj się w systemie ERK

 

W załączeniu szczegółowy harmonogram czynności rekrutacyjnych oraz wykaz kierunków studiów, na które prowadzona jest rekrutacja.

Warunki i tryb rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia określa Uchwała Nr 27/2016/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie warunków, trybu i terminu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów prowadzonych w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2017/2018.

 


 

 

Załączniki: