Harmonogram rekrutacji 2018/2019

Rekrutacja kandydatów na studia prowadzone w języku polskim w roku akademickim 2018/2019 przeprowadzona zostanie z zastosowaniem Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK) obejmującej wszystkie formy i poziomy prowadzonych studiów (tj. studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia).

 

Zarejestruj się w systemie ERK

 

W załączeniu szczegółowy harmonogram czynności rekrutacyjnych oraz wykaz kierunków studiów, na które prowadzona jest rekrutacja.

Warunki i tryb rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia określa Uchwała Nr 19/2017/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie warunków, trybu i terminu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów prowadzonych w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2018/2019.