Lekcje z Politechniką Lubelską

Program dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Szanowni Państwo,

W zawiązku z dynamicznym rozwojem społeczeństwa, wzrasta świadomość młodego człowieka, odnośnie inwestycji w samego siebie. Nowe wyzwania, coraz lepsze możliwości rozwoju, fascynacja nowinkami technicznymi sprawiają, że zarówno Państwa uczniowie jak i studenci Politechniki Lubelskiej chcą zdobywać nowe doświadczenia, stają się bardziej chłonni nowej wiedzy.

Dlatego kadra naukowa uczelni wyszła naprzeciw oczekiwaniom Państwa podopiecznym i od połowy kwietnia 2017 roku zaprasza uczniów klas I i II na cykl  zajęć pn. „Lekcje z Politechniką Lubelską”. Tego typu zajęcia mają pomóc w obraniu dalszej ścieżki rozwoju, planowaniu swojej przyszłości a co za tym idzie wyborze profilowanej szkoły średniej (w przypadku uczniów gimnazjów), a potem kierunku studiów (uczniowie szkół średnich).

Forma ww. zajęć będzie miała charakter wykładów, laboratoriów lub warsztatów. Chcemy, aby każdy zainteresowany uczeń mógł sam doświadczyć  jak to jest być „ studentem Politechniki Lubelskiej”, sprawdził swoją dotychczasową wiedzę, np. z matematyki, zapoznał się z infrastrukturą, poznał kulturę akademicką. Być może taka forma zajęć pomoże uczniom liceów i techników w dokonaniu ważnego wyboru przedmiotu na maturze, stanie się bodźcem  i motywatorem do dalszego samodoskonalenia.

Na ww. lekcje zapraszają Dziekani:

  • Wydziału Budownictwa i Architektury
  • Wydziału Elektrotechniki i Informatyki
  • Wydziału Zarządzania
  • Wydziału Podstaw Techniki
  • Wydziału Inżynierii Środowiska
  • Wydziału Mechanicznego.

Szczegółowe harmonogramy zajęć dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych znajdują się w załącznikach poniżej.  Zgłoszenia należy wysyłać drogą elektroniczną na adres: s.szewczuk@pollub.pl,  tel. 81 538 47 61, najpóźniej tydzień przez planowaną datą rozpoczęcia zajęć. Zgłoszenie powinno zawierać liczbę uczestników oraz pięczęć szkoły (scan).

Ze względu na zmiany w planach zajęć aktualizacja harmonogramu na rok 2017 nastąpi w II semestrze roku akademickiego 2016/2017.

Fotogaleria 1

Fotogaleria 2