Wydział Elektrotechniki i Informatyki


Oferta kierunków i specjalności na Wydziale:Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia:*

  •  Bez specjalności

Jeśli lubisz nauki ścisłe, chcesz połączyć wiedzę z matematyki, fizyki i informatyki, jesteś ciekawy świata i nie boisz się urządzeń elektrycznych to ten kierunek jest dla Ciebie.

Studiując  elektrotechnikę  nabędziesz  praktycznych  umiejętności  projektowania  i  eksploatacji  urządzeń elektrycznych  i  elektronicznych,  komputerowych  systemów  pomiarowych,  automatyki  oraz  napędów mikroprocesorowych. Poznasz tajniki urządzeń sterujących i pomiarowych zasilanych energią elektryczną, w tym odnawialną. Dodatkowo będziesz mógł ubiegać się o wymagane przez pracodawców, a wynikające z przepisów prawa energetycznego, branżowe uprawnienia energetyczne grupy 1 w zakresie pomiarów elektrycznych i eksploatacji urządzeń elektrycznych (rokrocznie organizowane są na Wydziale kursy Stowarzyszenia Elektryków Polskich honorowane na terenie Polski oraz krajów Unii Europejskiej). Zdobędziesz wybraną specjalizację z systemów inteligentnych, optoelektronicznych, elektroenergetyki, OZE, napędów  elektrycznych  czy  elektrotechniki  pojazdowej.  Dzięki wszechstronnemu  wykształceniu i rozwiniętym  umiejętnościom  językowym  łatwiej  znajdziesz  pracę zarówno w małych firmach, biurach projektowych, konstrukcyjnych, jak i dużych zakładach przemysłowych w kraju i zagranicą.


Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia: *

  • Bez specjalności

Jeśli zagadnienia wykorzystania sprzętu komputerowego i podstawowego oprogramowania masz już dawno opanowane, lubisz logiczne, abstrakcyjne myślenie i myślisz o dobrze płatnym zawodzie z przyszłością, to jest to kierunek dla Ciebie.

Tutaj zrozumiesz działanie współczesnych aplikacji i systemów komputerowych, baz danych oraz nauczysz się ich tworzenia. Będziesz uczestniczył w laboratoriach i brał aktywny udział w realizacji projektów informatycznych, ucząc się pracy w zespole. Zdobędziesz wiedzę w obszarach wytwarzania oprogramowania i jego eksploatacji, tworzenia aplikacji internetowych, mobilnych i multimedialnych, a także projektowania i administrowania sieciami komputerowymi.  Podszkolisz język angielski, a dzięki zdobytej wiedzy bez problemu znajdziesz dobrze płatną pracę w zawodzie. Będziesz miał możliwość odbycia staży i praktyk zawodowych w wiodących lubelskich firmach informatycznych. Będziesz mógł odbyć również praktyki, a nawet część studiów, za granicą.

 

(kierunek prowadzony wspólnie z Wydziałem Mechanicznym)
Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia:*

  • Bez specjalności

Kierunek interdyscyplinarny, łączący wiedzę z kilku dziedzin.

Na tym kierunku uzyskasz wiedzę z zakresu mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki oraz sterowania. Nauczysz się integrować ją przy projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji produktów. Będziesz brał udział w ciekawych laboratoriach i ćwiczeniach projektowych. Dostaniesz szansę rozwinięcia umiejętności językowych. Wszechstronność tego kierunku pozwoli Ci otrzymać pracę w różnych gałęziach przemysłu m.in. elektromaszynowym, motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, lotniczym i obrabiarkowym.
 
 

 (NOWY KIERUNEK!)

Studia niestacjonarne I stopnia (z wykorzystaniem platformy e-learningowej)
  • Bez specjalności
 
Studiując  ten  kierunek  zyskasz  wiedzę  z  zakresu  nadzoru i projektowania systemów bezpieczeństwa. To kierunek dla kandydatów chcących wykorzystać wiedzę w służbie ludziom oraz środowisku.

Posiądziesz wiedzę ogólną z zakresu nauk technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu inżynierii szeroko rozumianych systemów bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym z obszarów: bezpieczeństwa  technicznego,  energetycznego,  informacyjnego,  publicznego  państwa  i  środowiska. W  programie  studiów  poznasz  zasady  projektowania  i  eksploatacji  technicznych  i  informacyjnych systemów  bezpieczeństwa,  uzyskasz wiedzę z zakresu metod i technik zapewnienia  bezpieczeństwa energetycznego, chemicznego, modelowania i monitorowania zagrożeń bezpieczeństwa w skali globalnej, państwowej i lokalnej. Wiedza  techniczna,  oparta  na  solidnych  podstawach  z  zakresu:  matematyki,  fizyki,  chemii,  energetyki, elektroniki,  telekomunikacji  i  informatyki,  wzbogacona  jest  podstawową  wiedzą  z  zakresu  prawnych, administracyjnych, ekonomicznych i społecznych aspektów bezpieczeństwa.
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(*) Politechnika Lubelska prowadzi także studia II – go stopnia na danym kierunku. Jeśli chcesz zobaczyć dalsze możliwości kształcenia sprawdź: studia II stopień WEiI

Zapoznaj się z efektami kształcenia na kierunkach:

Elektrotechnika,

Informatyka,

Mechatronika

 

< WEJDŹ NA STRONĘ WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI >