Wydział Mechaniczny


Oferta kierunków i specjalności na Wydziale:

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia: *

  •  Bez specjalności

Studiując ten kierunek poznasz tajniki wytwarzania i eksploatacji maszyn oraz nauczysz się projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Na ćwiczeniach laboratoryjnych zapoznasz się z budową i funkcjonowaniem urządzeń, maszyn i linii produkcyjnych. W zależności od wybranej specjalności staniesz się fachowcem od samochodów, śmigłowców, tworzyw polimerowych lub wybierzesz inną interesującą Ciebie dziedzinę. Ponadto zyskasz gruntowne przygotowanie z wybranego języka obcego. Zatrudnienie znajdziesz m.in.: w nowoczesnych przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego oraz w innych gałęziach produkcji zajmujących się projektowaniem i automatyzacją procesów technologicznych.

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia: *

  •  Bez specjalności

Tutaj poznasz materiały dla inżyniera, ich budowę, procesy wytwarzania i przetwarzania, odkryjesz arkana ich doboru i zastosowania.
 

Wszystko wokół nas wykonane jest z jakiegoś materiału. Ale z jakiego i dlaczego akurat z takiego? Jest to kierunek dla wszystkich, którzy chcą mieć wpływ na to co nas otacza, których interesuje tworzenie i wykorzystanie nowoczesnych materiałów.  Tutaj poznasz podstawy nauki o materiałach, procesy, które pozwalają zwiększyć trwałość i wytrzymałość materiałów. Poznasz materiały stosowane w lotnictwie i sporcie (kompozyty), w medycynie (biomateriały), w motoryzacji i konstrukcjach maszyn, urządzeń oraz budynków. Sam zaprojektujesz i stworzysz własne materiały i konstrukcje, sprawdzisz ich działanie w symulacji komputerowej i w rzeczywistości. Dowiesz się, jak prawidłowo dobrać materiał, żeby był dobry i tani, ale i ekologiczny.

Jako absolwent bez problemu znajdziesz zatrudnienie w firmach sektora lotniczego, motoryzacyjnego, w branży produkcyjnej i badawczej (R&D).
 

 

(kierunek prowadzony wspólnie z Wydziałem Zarządzania)

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia: *

  •  Bez specjalności

Otaczające nas przedmioty, zanim się zmaterializowały, musiały zostać zaprojektowane, a następnie wyprodukowane. Proces ten jest procesem złożonym, a odpowiednie nim zarządzanie jest podstawą sukcesu przedsiębiorstw produkcyjnych.

Jako absolwent studiów na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji staniesz się jednym z tych, którzy ten sukces budują. Przygotujemy Cię do zarządzania procesami produkcyjnymi, a jednocześnie wyposażymy w niezbędne umiejętności zarządzania ludźmi. Twoja praca po Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji to: specjalista w zakresie zarządzania procesami produkcyjnymi, menedżer logistyki, inżynier produkcji, doradca techniczny i organizacyjny w wybranym zakresie inżynierii wytwarzania, specjalista w zakresie prac badawczo-rozwojowych. Przygotujemy Cię do podjęcia nauki na studiach II stopnia (magisterskich) na kierunkach: Zarządzanie, realizowanym na Wydziale Zarządzania lub Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, realizowanym na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej.
 

 

(kierunek prowadzony wspólnie przez Wydział Mechaniczny oraz Wydział Elektrotechniki i Informatyki)

Studia stacjonarne  I stopnia: *

  •  Bez specjalności

Kierunek dla kandydatów chcących wykorzystać innowacyjną wiedzę w służbie ludziom.

Wybierając ten profil kształcenia zgłębisz szeroki zakres zagadnień technologicznych z zakresu elektroniki, informatyki medycznej, biomechaniki inżynierskiej czy inżynierii biomateriałów. Poznasz tajniki fizjologii człowieka i dowiesz się jak zaprojektować aparaturę medyczną oraz systemy diagnostyczne i terapeutyczne. Będziesz współpracował z lekarzami medycyny w celu integracji i eksploatacji specjalistycznych urządzeń. Szkoląc umiejętności językowe, znajdziesz pracę w pionach technicznych szpitali i jednostek  klinicznych, instytucjach branży medycznej oraz placówkach naukowo-badawczych, zarówno w kraju, jak i za granicą. Zyskasz zawód z przyszłością i będziesz brał udział w pracach naukowo-badawczych związanych z inżynierią biomedyczną.

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia: *

  •  Bez specjalności

Zyskasz wiedzę z zakresu inżynierii środków transportowych oraz inżynierii ruchu.

Nauczysz się rozwiązywania problemów w zakresie organizacji i projektowania systemów sterowania ruchem i procesami transportowymi. Zostaniesz przygotowany do pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych służb inżynierii ruchu. Będziesz mógł pracować m.in.: w jednostkach eksploatacyjnych transportu zarówno samochodowego, szynowego, jak i lotniczego  oraz w zakładach obsługowo-naprawczych, przemysłowych i przedsiębiorstwach spedycyjnych. Rozwiniesz także swoje umiejętności językowe.

 

(kierunek prowadzony wspólnie przez Wydział Mechaniczny oraz Wydział Elektrotechniki i Informatyki)

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia:*

  •  Bez specjalności

Kierunek interdyscyplinarny, łączący wiedzę z kilku dziedzin.

Na tym kierunku uzyskasz wiedzę z zakresu mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki oraz sterowania. Nauczysz się integrować ją przy projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji produktów. Będziesz brał udział w ciekawych laboratoriach i ćwiczeniach projektowych. Dostaniesz szansę rozwinięcia umiejętności językowych. Wszechstronność tego kierunku pozwoli Ci otrzymać pracę w różnych gałęziach przemysłu m.in. elektromaszynowym, motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, lotniczym
i obrabiarkowym.

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia:*

  •  Bez specjalności

Studiując ten kierunek zyskasz wiedzę z zakresu nadzorowania i rozwoju nowych systemów produkcyjnych.

Nauczysz się rozwiązywania bieżących problemów z zakresu inżynierii produkcji obejmujących zmiany w procesach wytwarzania i montażu, monitorowania i kontrolowania systemu produkcyjnego, przygotowywania raportów i zestawień wskaźników produkcyjnych, analizowania i proponowania działań usprawniających proces wytwarzania, kontrolowania dokumentacji procesu produkcji, tworzenia standardów oraz instrukcji stanowiskowych. Dowiesz się, jak ulepszać procesy produkcyjne w obszarze: jakości, precyzji dostaw, produktywności, bezpieczeństwa i redukcji kosztów oraz szkolenia pracowników. Rozwiniesz także swoje umiejętności pracy zespołowej. Zatrudnienie znajdziesz w nowoczesnych przedsiębiorstwach produkcyjnych.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


(*) Politechnika Lubelska prowadzi także studia II – go stopnia na danym kierunku. Jeśli chcesz zobaczyć dalsze możliwości kształcenia sprawdź:  II stopień WM

Studia II stopnia na kierunku Mechatronika i Inżynieria Biomedyczna prowadzi Wydział Elektrotechniki i Informatyki - II stopień WEiI

Zapoznaj się z efektami kształcenia na kierunkach:

Inżynieria Materiałowa, Mechanika i Budowa Maszyn, Transport

Inżynieria Biomedyczna

Mechatronika

Inżynieria Produkcji

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

 

< WEJDŹ NA STRONĘ WYDZIAŁU MECHANICZNEGO >