Wydział Zarządzania


Oferta kierunków i specjalności na Wydziale:

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia:*

  • Bez specjalności

Zarządzanie to kierunek, na którym studia wyzwolą drzemiące w Tobie pokłady przedsiębiorczości.

Uzbrojony w praktyczną wiedzę z zakresu ekonomii, finansów, marketingu, logistyki - sam zdecydujesz, czy zostać specjalistą, a w dalszej perspektywie kierownikiem na różnych szczeblach w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, czy też zarejestrować własną działalność gospodarczą i realizować swoje własne wizje i cele. Pokażemy Ci, czym jest nowoczesne przedsiębiorstwo i w jakim kierunku podąża biznesowy świat. W tematykę zarządzania wprowadzą Cię doświadczeni praktycy i naukowcy, dla których świat biznesu nie ma tajemnic. Twoja praca po Zarządzaniu to: specjalista organizacji i zarządzania, menedżer/kierownik na różnych szczeblach we wszystkich podsystemach funkcjonalnych w nowoczesnych przedsiębiorstwach handlowych i usługowych oraz administracji publicznej. Przygotujemy Cię do podjęcia nauki na studiach II stopnia (magisterskich) na kierunku Zarządzanie, realizowanych na Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej.

Napoleon Bonaparte stwierdził, że: „armia baranów, której przewodzi lew, jest silniejsza od armii lwów prowadzonej przez barana”. Pokażemy Ci, jak zostać lwem, a tylko od Ciebie będzie zależeć, czy zostaniesz drugim Stevem Jobsem albo Elonem Muskiem.

 


(kierunek prowadzony wspólnie z Wydziałem Mechanicznym)

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia: *

  •  Menedżerska
  •  Techniczna

Otaczające nas przedmioty, zanim się zmaterializowały, musiały zostać zaprojektowane, a następnie wyprodukowane. Proces ten jest procesem złożonym, a odpowiednie nim zarządzanie jest podstawą sukcesu przedsiębiorstw produkcyjnych.

Jako absolwent studiów na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji staniesz się jednym z tych, którzy ten sukces budują. Przygotujemy Cię do zarządzania procesami produkcyjnymi, a jednocześnie wyposażymy w niezbędne umiejętności zarządzania ludźmi. Twoja praca po Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji to: specjalista w zakresie zarządzania procesami produkcyjnymi, menedżer logistyki, inżynier produkcji, doradca techniczny i organizacyjny w wybranym zakresie inżynierii wytwarzania, specjalista w zakresie prac badawczo-rozwojowych. Przygotujemy Cię do podjęcia nauki na studiach II stopnia (magisterskich) na kierunkach: Zarządzanie, realizowanym na Wydziale Zarządzania lub Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, realizowanym na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej.

 

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia:

  • Bez specjalności

Finanse i Rachunkowość to kierunek studiów o charakterze praktycznym, którego program  przygotowany został przy współudziale lubelskich przedsiębiorców oraz organizacji branżowych (m. in. Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego).

Aspekt praktyczny studiów poparty jest również zaangażowaniem praktyków w realizację podstawy programowej. Studiując na kierunku Finanse i Rachunkowość masz możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy z zakresu finansów, rachunkowości, ekonomii i zarządzania nie tylko podczas planowych zajęć, ale także poprzez zaangażowanie w działalność Studenckiego Koła Naukowego Zarządzania Finansami Politechniki Lubelskiej, jak również w czasie realizacji rozszerzonego programu praktyk studenckich. Twoja praca po Finansach i Rachunkowości to stanowiska w instytucjach finansowych, biurach rachunkowych, agencjach konsultingowych, administracji państwowej i samorządowej, a także w placówkach naukowo-badawczych. Ukończenie kierunku Finanse i Rachunkowość stwarza możliwość kontynuowania edukacji na studiach II stopnia (magisterskich) na kierunku Zarządzanie o specjalności Zarządzanie Finansami, które realizowane są na Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej.

 

(NOWY KIERUNEK!)

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia:

  • Bez specjalności

Nawet najdoskonalszy produkt bez odpowiedniego wsparcia nie znajdzie nabywców. Na tym kierunku praktycy i pracodawcy wskażą Ci, jak zrozumieć klienta i jego potrzeby, a także jak stworzyć skuteczny przekaz marketingowy.

Już Napoleon Bonaparte wiedział, że jeden nieprzychylny tekst w prasie jest groźniejszy, niż tysiąc bagnetów. Nauczymy Cię, jak współpracować z mediami i tworzyć pozytywny wizerunek firmy i jej oferty. Twoja praca po Marketingu i Komunikacji Rynkowej to stanowiska związane z marketingiem, komunikacją rynkową, reklamą, PR, badaniami rynku, sprzedażą, mediami społecznościowymi oraz nowymi technologiami w promocji marketingowej w przedsiębiorstwach handlowych bądź produkcyjnych, a także własna działalność gospodarcza. Przygotujemy Cię do podjęcia nauki na studiach II stopnia (magisterskich) na kierunku Zarządzanie w specjalności Przedsiębiorczość i marketing, realizowanych na Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej.
 

Czy wiesz, że:

  • po kierunku MiKR czeka na Ciebie 59 tys. nowych miejsc pracy (według raportu Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych 2015)?
  • MiKR to jeden z trzech takich kierunków w Polsce, na którym ponad 60% zajęć poprowadzą praktycy i pracodawcy z regionu oraz kluczowych ośrodków w Polsce?
  • większość prowadzonych zajęć na MiKR to projekty, laboratoria, seminaria oparte na pracy zespołowej?
  • program kierunku MiKR powstał w wyniku konsultacji z pracodawcami i jest odpowiedzią na ich potrzeby?

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(*) Politechnika Lubelska prowadzi także studia II – go stopnia na danym kierunku. Jeśli chcesz zobaczyć dalsze możliwości kształcenia sprawdź: studia II stopień WZ

 

Zapoznaj się z efektami kształcenia na kierunkach:

Zarządzanie

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Finanse i Rachunkowość