Harmonogram

Terminarz czynności rekrutacyjnych na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia w roku akademickim 2017/2018 patrz załacznik

Uwaga!

       Szczegółowe infomacje dotyczące rekrutacji dostępne są także na stronach wydziałowych 

Wydział Podstaw Techniki: www.wpt.pollub.pl
Wydział Inżynierii Środowiska:  www.wis.pollub.pl
Wydział Elektrotechniki i Informatyki:  www.rekrutacja.weii.pollub.pl
Wydział Budownictwa i Architektury: www.wbia.pollub.pl
Wydział Mechaniczny: www.wm.pollub.pl