Wydział Podstaw Techniki

Wydział Podstaw Techniki

Nazwa

Planowany termin rozpoczęcia

Strona internetowa

Kierownik studiów podyplomowych

Odpłatność

Podyplomowe Studia Pedagogiczne

01.10.2016

kmitn.pollub.pl/?q=pl/
przygotowanie_pedagogiczne

Dr hab. Mariusz Śniadkowski, prof. PL

800 zł/
semestr

Nauczanie techniki

01.10.2016

www.nauczanietechniki.
pollub.pl/index.php

Dr hab. Mariusz Śniadkowski, prof. PL

1200 zł/
semestr

Informatyka i Zajęcia Komputerowe dla Nauczycieli (IZKN)

01.10.2016

http://nauczanieinformatyki.
pollub.pl/

Dr Renata Lis

1300 zł/
semestr