Wydział Zarządzania

Wydział Zarządzania

Nazwa

Planowany termin rozpoczęcia

Strona internetowa

Kierownik studiów podyplomowych

Odpłatność

Zarządzanie Inwestycjami Finansowymi

Po skompletowaniu grupy

w przygotowaniu

Dr hab. inż. Artur Paździor, prof. PL

Koszt dwóch semestrów dla uczestnika studiów –
3000 zł

Podyplomowe studia menedżerskie:

- Zarządzanie i marketing

- Zarządzanie zasobami ludzkimi

- Zarządzanie produkcją

Październik 2019r.

Luty 2020 r.

www.mba.pollub.pl

Prof. dr hab. Ewa Bojar

Koszt dwóch semestrów dla uczestnika studiów –
3400 zł

Master of Business Administration

Październik 2019r

Luty 2020 r.

www.mba.pollub.pl

Prof. dr hab. Ewa Bojar

Koszt dwóch semestrów dla uczestnika studiów –
5400 zł

Organizacja Zamówień Publicznych

Marzec 2018 r.

www.wz.pollub.pl

Dr inż. Anna Żelazna

Koszt dwóch semestrów dla uczestnika studiów –
3900 zł

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Po skompletowaniu grupy

www.wz.pollub.pl

Prof. dr hab. Ewa Bojar/ dr inż. Mariusz Sobka

Koszt dwóch semestrów dla uczestnika studiów -
4000 zł

 

Analiza danych

 

Po skompletowaniu grupy www.wz.pollub.pl Dr Bartosz Przysucha Opłata za całość studiów wynosi 4500 zł