Wydział Zarządzania

Wydział Zarządzania

Nazwa

Planowany termin rozpoczęcia

Strona internetowa

Kierownik studiów podyplomowych

Odpłatność

Zarządzanie Inwestycjami Finansowymi

Listopad 2016 r.

w przygotowaniu

Dr hab. inż. Artur Paździor, prof. PL

Koszt dwóch semestrów dla uczestnika studiów –
3000 zł

Podyplomowe studia menedżerskie:

- Zarządzanie i marketing

- Zarządzanie zasobami ludzkimi

- Zarządzanie produkcją

Październik 2016 r.

http://mba.pollub.pl/pmsc/index.htm

Prof. dr hab. Ewa Bojar

Koszt dwóch semestrów dla uczestnika studiów –
3400 zł

Master of Business Administration

Październik 2016 r.

http://mba.pollub.pl/mba/index.htm

Prof. dr hab. Ewa Bojar

Koszt dwóch semestrów dla uczestnika studiów –
5400 zł

Organizacja Zamówień Publicznych

Październik 2016 r.

http://wz.pollub.pl/pl/rekrutacja/studia-podyplomowe/organizacja-zamowien-publicznych

Dr inż. Anna Żelazna

Koszt dwóch semestrów dla uczestnika studiów –
3900 zł

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Listopad 2016 r.

http://www.wz.pollub.pl/pl/rekrutacja/studia-podyplomowe

Prof. dr hab. Ewa Bojar/ dr inż. Mariusz Sobka

Koszt dwóch semestrów dla uczestnika studiów -
4000 zł