Rok 2018

Pismo okólne Nr 3/2018

Pismo okólne Nr 3/2018 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 9 marca 2018 r. zmieniające Pismo okólne Nr 7/2016 z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie powołania i ustalenia składów komisji Senatu Politechniki Lubelskiej. 

Pismo okólne Nr 2/2018

Pismo okólne Nr 2/2018 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie powołania zespołów odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzenie przewidzianych programem uroczystości w ramach Święta Politechniki Lubelskiej w Roku Jubileuszowym Politechniki Lubelskiej.

Pismo okólne Nr 1/2018

Pismo okólne Nr 1/2018 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych w Politechnice Lubelskiej.