Studenci

Opłata za udział w pikniku: 50 zł

Odjazdy autokarów z pod Politechniki Lubelskiej rozpoczyna się od godziny 17:00.
Miejsce zbiórki - parking pomiędzy WBIA i WPT.

 

Zapisy i wpłaty prosimy dokonywać do 10.06.2016 do wymienionych poniżej osób na poszczególnych wydziałach:

Administracja Centralna, Studenci, Doktoranci
Magdalena Gałat
tel. 81 538 4103, sekratariat Kanclerza