Praca w Politechnice Lubelskiej

February 15, 2021

Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej ogłasza KONKURS OTWARTY NA STANOWISKO ASYSTENTA w Katedrze Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego

Prof. dr hab. inż. Bogusław Szmygin Dziekan Wydziału Budownictwa i Architekturytel. 81) 538 43 Wydziału Budownictwa i ArchitekturyPolitechniki LubelskiejogłaszaKONKURS OTWARTY NA STANOWISKO ASYSTENTA w Katedrze Architektury, Urbanistyki i Planowania PrzestrzennegoDo konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone...

Więcej o "Dziekan Wydziału Budownictwa i..."

January 2, 2021

Dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej ogłasza konkurs otwarty na stanowisko ASYSTENTA w KATEDRZE PODSTAW INŻYNIERII PRODUKCJI

DziekanWydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiejogłaszakonkurs otwarty na stanowiskoASYSTENTAwKATEDRZE PODSTAW INŻYNIERII PRODUKCJIDo konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz w Statucie Politechniki Lubelskiej i podpiszą...

Więcej o "Dziekan Wydziału Mechanicznego..."