Dane kontaktowe

Dział Spraw Studenckich

ul.Nadbystrzycka 40A, 20-618 Lublin ( Stołówka Studencka)

Koordynator Zespołu Świadczeń Stypendialnych

mgr Agata Zgrzebnicka|
e-mail: a.zgrzebnicka@pollub.pl

PRACOWNICY DZIAŁU :

Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Bożena Stelmach

tel.(81) 5384181, pok nr 128

e-mail: b.stelmach@pollub.pl

Wydział Zarządzania (kierunki Zarządzanie, Finanse i Rachunkowość, Marketing i
Komunikacja Rynkowa)

Wydział Budownictwa i Architektury( kierunek Architektura i Budownictwo niestacjonarne)

mgr Edyta Alinowska 

tel.(81) 5384179, pok nr 130

e-mail: e.alinowska@pollub.pl

Wydział Mechaniczny

Wydział Budownictwa i Architektury ( kierunek Budownictwo stacjonarne)

Anna Walasek

tel.(81) 5384178, pok nr 129

e-mail: a.walasek@pollub.pl

Wydział Podstaw Techniki

Wydział Inżynierii Środowiska

mgr Agata Zgrzebnicka

tel.(81) 5384180, pok nr 128