Pomoc Materialna

March 15, 2018

Decyzje w sprawie stypendium rektora dla najlepszych studentów

Stypendium rektora dla najlepszych studentów zostanie wypłacone za miesiąc marzec w miesiącu kwietniu, po odebraniu wszystkich decyzji, które będą wydawane po 20 marca 2018

Więcej o "Decyzje w sprawie stypendium rektora..."

Wnioski o przyznanie Stypendium Rektora dla najlepszych studentów 2017/18

O Stypendium Rektora dla najlepszych studentów ubiegać się może student, który w poprzednim roku akademickim: • terminowo zaliczył wszystkie przedmioty i praktyki przewidziane planem studiów,• złożył indeks w terminie przewidzianym w Regulaminie Studiów, • posiadał wysoką średnią ocen ( min 4,0) lub osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub wysokie wyniki w sporcie,•...

Więcej o "Wnioski o przyznanie Stypendium..."

Przelicznik z gospodarstwa rolnego za 2016 r.

ObwieszczeniePrezesa Głównego Urzędu Statystycznegoz dnia 22 września 2017 r.w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnychgospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2016 r.Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r.  poz. 969 i 1579 oraz z 2017r. poz.624, 1282 i 1529) ogłasza się, iż przeciętny dochód z...

Więcej o "Przelicznik z gospodarstwa rolnego..."

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

W ramach funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Lubelskiej, student może ubiegać się o przyznanie następujących świadczeń:
· stypendium socjalnego;
· stypendium socjalnego zwiększonego z tytułu zamieszkania w innym obiekcie niż dom rodzinny;
· stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
· stypendium rektora dla najlepszych studentów;
· zapomogi.

UWAGA wnioski przyjmowane są wyłącznie w formacie A3( w formie książeczki)