Pomoc Materialna

September 14, 2020

Uwaga dzis po godzinie 16 ruszy strona testowa - wniski o stypendium socjalne

Studencie w dniu 14 wrześnią od godz 16 można złożyć wniosek na Waszym Wirtualnym Dziekanacie . Jednak przez pierwsza dobę system będzie testowany, gdyż musimy wychwycić ewentualne błędy. Można złożyć wniosek online ze świadomością jego poprawy.

Więcej o "Uwaga dzis po godzinie 16 ruszy..."

February 9, 2020

Informacja jaki jest dochód z porowdzenia działalnosci gosporarczej na zasadach ryczałtu lub karty podatkowej

W przypadku prowadzenia w/w działalności dochód roczny odczytujemy z tabeli umieszczonych w Obwieszczeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, które jest umieszczone w załączniku.

Więcej o "Informacja jaki jest dochód z..."

February 9, 2020

Próg dochodowy do stypendium socjalnego w roku akademickim 2020/21

Wysokość dochodu na 1 osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne nie może przekroczyć 1050 zł.

Więcej o "Próg dochodowy do stypendium..."

September 7, 2020

Terminy składania wniosków 2020/21

Wnioski o stypendium socjalne  oraz o stypendium dla osób niepełnosprawnych w nowym roku akademicki 2020/2021 :Trwają prace nad formą i zasadami składania wniosków drogą elektroniczną. Po wprowadzeniu wniosku do systemu Student będzie zobowiązany złożyć w formie papierowej wniosek z kompletem dokumentów  w terminie od 14 września do 30 września 2020 (dotyczy...

Więcej o "Terminy składania wniosków 2020/21"

Zapomogi dla studentów.

Minierstwo Szkolnictwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło możliwość nowej zapomogi .

Więcej o "Zapomogi dla studentów."


Archiwum »

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

W ramach  pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Lubelskiej, student/doktorant może ubiegać się o przyznanie następujących świadczeń:
· stypendium socjalnego;
· stypendium  dla osób niepełnosprawnych;
· stypendium rektora ;
· zapomogi.

Zarządzenie Nr R-57/2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Lubelskiej - http://www.pollub.pl/pl/news/get/id/8773;

UWAGA wnioski przyjmowane są wyłącznie w formacie A3( w formie książeczki)- do pobrania w Dziale Spraw Studenckich.