Pomoc Materialna

Przelicznik z gospodarstwa rolnego za 2015 r.

ObwieszczeniePrezesa Głównego Urzędu Statystycznegoz dnia 23 września 2016 r.w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnychgospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2015 r.Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.1)) ogłasza się, iż przeciętny dochód z pracy w indywidualnych...

Więcej o "Przelicznik z gospodarstwa rolnego..."

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

W ramach funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Lubelskiej, student może ubiegać się o przyznanie następujących świadczeń:
· stypendium socjalnego;
· stypendium socjalnego zwiększonego z tytułu zamieszkania w innym obiekcie niż dom rodzinny;
· stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
· stypendium rektora dla najlepszych studentów;
· zapomogi.

Wnioski o pomoc materialną ( z wyjątkiem stypendium
Rektora dla najlepszych studentów) w roku akademickim 2016/2017 należy składać osobiście w Dziale Spraw Studenckich wraz z kompletem dokumentów w terminach podanych na stronie.( zakładka Ważne terminy)

UWAGA wnioski przyjmowane są wyłącznie w formacie A3