Ważne terminy związane z pomocą materialną w roku akademickim 2016/17

WAŻNE TERMINY 2016/2017

30 września

Ostateczny termin złożenia wniosków dla studentów, stypendium socjalnego

17- 28 października

Studenci Stacjonarni Ostateczny termin złożenia wniosków o stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

17-29 października

Studenci Niestacjonarni Ostateczny termin złożenia wniosków o stypendium Rektora dla najlepszych studentów

7- 10 listopada

2- 4 stycznia

1- 3 marca

3- 5 kwietnia

8- 9 maja

Termin składania wniosków o stypendium: socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych.

Ww. terminy nie dotyczą stypendium Rektora dla najlepszych studentów


Komisja Stypendialna w miarę posiadanych środków może rozpatrzyć nowe wnioski o pomoc materialną złożone w ciągu roku akademickiego, to jest o stypendium: socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych. Nowe wnioski wraz z obowiązującymi załącznikami będą przyjmowane w miarę posiadanych środków finansowych wyżej wymienionych terminach. Wypłata stypendium nastąpi w bieżącym miesiącu.

Czerwiec

Ostatni miesiąc wypłat przyznanych stypendiów.

1-28 lutego

Uwaga!

Termin dotyczy studentów kierunków studiów, na których odbyła lub odbywa się dodatkowa  rekrutacja na semestr letni:

  • Dotyczy studiów II-go stopnia które rozpoczynają się od semestru letniego