Aktualności

HARMONOGRAM SZKOLEŃ

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z kalendarzem szkoleń. UWAGA: harmonogramy mogą ulec zmianie.

Harmonogram dla wszystkich grup

 

PODZIAŁ NA GRUPY SZKOLENIOWE

Uprzejmie informujemy, że dokonany został podział na grupy dotyczący szkoleń ERP Zarządzanie Produkcją (I i II grupa) oraz ERP Zarządzanie Finansami (I-III), a także na szkolenia VCC (I i II grupa). Składy pozostałych grup pojawią sie wkrótce.

Grupa I ERP Zarządzanie Produkcją

Grupa II ERP Zarządzanie Produkcją

Grupa I ERP Zarządzanie Finansami

Grupa II ERP Zarządzanie Finansami

Grupa III ERP Zarządzanie Finansami

Grupa I VCC

Grupa II VCC

Grupa III VCC

Grupa IV VCC

Grupa VI VCC

Grupa VII VCC

 

WYNIKI REKRUTACJI DO PROJEKTU "KOMPETENTNY MENEDŻER"

W załączniku znajduje się lista rankingowa 130 osób, które zostały zakwalifikowane do projektu oraz lista rezerwowa.

Niestety z powodu ograniczonej liczby miejsc nie wszyscy, którzy zapisali się na szkolenia ERP Zarządzanie Produkcją oraz ERP Zarządzanie Finansami, będą mogli wziąć w nich udział.  W zamian proponujemy szkolenia z Certyfikatem VCC (do wyboru 3 moduły z 5: Zakładanie i rozwój działalności gospodarczej w tym startupów, VCC Negocjacje z elementami NLP, VCC Techniki sprzedaży, VCC Systemy prezentacji informacji w biznesie, VCC Outsourcing i Offshoring w procesach biznesowych).

Na liście rezerwowej znajduje się ponad 30 osób. W sytuacji, kiedy ktoś spośród 130 zakwalifikowanych zrezygnuje z udziału w projekcie, będziemy się z Państwem kontaktować i informować o możliwości udziału w szkoleniach VCC.
 
Kolejne 20 osób, które nie złożyły dokumentów, mogą jeszcze je dostarczyć do Biura Projektu, jednak z powodu przekroczenia terminu, będą dopisane do listy rezerwowej.
 
Lista rankingowa i rezerwowa.

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „KOMPETENTNY MENEDŻER”

Jeżeli jesteś studentką/studentem studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (od jednego do maksymalnie czterech ostatnich semestrów) kierunków zarzadzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz finanse i rachunkowość do zapraszamy Cię do udziału w projekcie KOMPETENTNY MENEDŻER.           

Bezpłatny udział w projekcie daje szansę na podniesienie kompetencji zawodowych, umiejętności komunikacyjnych, informatycznych oraz analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów.

Oferujemy cykl szkoleń i warsztatów:

1. szkolenia zawodowe:

  • Zarządzanie (ERP) finansami w programie Microsoft Dynamics, Zarządzanie (ERP) produkcją w programie Microsoft Dynamics;
  • szkolenia VCC: Zakładanie i rozwój działalności gospodarczej w tym startupów, VCC Negocjacje z elementami NLP, VCC Techniki sprzedaży, VCC Systemy prezentacji informacji w biznesie, VCC Outsourcing i Offshoring w procesach biznesowych.;

2. zajęcia (w tym warsztaty) kształtujące kompetencje komunikacyjne (praca w grupie, autoprezentacja);

3. warsztaty w formie projektowej, kształtujące kompetencje informatyczne (w tym wyszukiwania informacji), analityczne, rozwiązywanie problemów;

4. wizyty studyjne u pracodawców.

Zainteresowani studenci proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który znajduje się na stronie internetowej http://www.pollub.pl/pl/studenci/projekty/projekt-pt-kompetentny-menedzer/dokumenty oraz dostarczenie go do dra inż. Jakuba Bisa (koordynatora merytorycznego projektu) - pokój nr 244 w budynku Wydziału Zarządzania.                                                                                    

Biuro Projektu