Zamówienia

07.03.2017 r.

Zapytanie ofertowe 6/MD/P/2017 w trybie rozeznania rynku

W związku z realizacją projektu nr POWR.03.01.00-00-K210/16, "MANAGER DESIGNER - podniesienie kompetencji studentów Politechniki Lubelskiej w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju" niewspółfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, stosując zasadę rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na uslugę realizacji zajęć dodatkowych o charakterze warsztatowym z zakresu przedsiębiorczości z wykorzystaniem gry symulacyjnej.

Termin składania ofert mija 10.03.2017 r., o godz. 9:00.

05.06.2017 r.


Zapytanie ofertowe 7/MD/P/2017 w trybie rozeznania rynku

W związku z realizacją projektu nr POWR.03.01.00-00-K210/16, "MANAGER DESIGNER - podniesienie kompetencji studentów Politechniki Lubelskiej w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju" niewspółfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, stosując zasadę rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na usługę realizacji zajęć dodatkowych w języku angielskim o charakterze warsztatowym z zakresu przedsiębiorczości z wykorzystaniem gry symulacyjnej Business Strategy