12/DEMONSTRATOR/2014 Wykonanie niezależnego układu napędowego dla innowacyjnego modelu złoża biologicznego