17/DEMONSTRATOR/2014 Dostawa materiałów metalowych potrzebnych do realizacji badań naukowych w ramach projektu "Innowacyjny system kanalizacji sanitarnej" DEMONSTRATOR+