1/Demonstrator/2014 Zakup materiałów i urządzeń do budowy stanowiska badawczego