4/Demonstrator/2014 Dzierżawa gruntu oraz pomieszczeń