5/Demonstrator/2014 Usługa badawcza: opracowanie wytycznych wraz z doborem optymalnych materiałów do wykonania modelu złoża biologicznego o wzdłużnym samoczynnym przepływie zwrotnym