6/DEMONSTRATOR/2014 wykonanie stanowiska oraz modeli złoża biologicznego o wzdłużnym samoczynnym przepływie zwrotnym