8/DEMONSTRATOR/2014 wykonanie modelu w skali technicznej złoża biologicznego o wzdłużnym samoczynnym przepływie zwrotnym