AERO/14/2014 Dostawa aktualizacji oprogramowania SIMULIA Academic Research Edition do realizacji badań naukowych w ramach projektu "Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym"