AERO/16/2014 Dostawa narzędzi do kształtowania drążonych odkuwek wałka napędowego przekładni tylnej śmigłowca ze stopów tytanu oraz stali metodą obciskania obrotowego w ramach projektu "Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotnicz