AERO/4/2014 Dostawa materiałów kalibracyjnych i wentylacyjnych do sytemu Aramis na potrzeby badań próbek z warstwą TBC w ramach projektu "Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym"