AERO/5/2014 Dostawa tensometrów i materiałów do tensometrowania do realizacji badań naukowych w ramach projektu "Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym"