AERO/6/2014 Dostawa materiałów elektronicznych do maszyny MTS 25 kN 220 Nm do realizacji badań naukowych w ramach projektu "Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym"