AERO/7/2014 Dostawa materiałów LED do oświetlenia próbek do realizacji badań naukowych w ramach projektu "Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym"