projekt Inkubator Innowacyjności/2014 Optymalizacja procesu scalania materiału zeolitowego typu Na-X i Na-A