Projekt INNOLOT/1/2014 Przeprowadzenie badań stanu naprężeń na dostarczonych przez PL próbkach