10/DEMONSTRATOR+/2015 Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego branży sanitarnej stacji pomp (w skali demonstracyjnej) w miejscowości Łabunie - etap I w ramach projektu "Innowacyjny system kanalizacji sanitarnej" DEMONSTRATOR+