10/PVBUS/2015 Dostawa zestawu paneli fotowoltaicznych do demonstratora technologii w ramach projektu badawczego PVBUS