11/DEMONSTRATOR+/2015 Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego branży konstrukcyjnej złoża rotacyjnego o dwukierunkowym wzdłużnym przepływie (w warunkach demonstracyjnych) w miejscowości Łabunie - etap I w ramach projektu „Innowacyjny system k