1/2015 Usługa na zakup materiałów oraz wytworzenie w technologii autoklawowej wielowarstwowych cienkościennych struktur kompozytowych