12/DEMONSTRATOR+/2015 Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego branży konstrukcyjnej stacji pomp (w warunkach demonstracyjnych) w miejscowości Łabunie - etap I w ramach projektu „Innowacyjny system kanalizacji sanitarnej” DEMONST