14/DEMONSTRATOR+/2015 Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego zjazdu, ogrodzenia oraz utwardzenia terenu dla złoża rotacyjnego o dwukierunkowym wzdłużnym przepływie (w skali demonstracyjnej) w miejscowości Łabunie - etap I w ramach projektu „Innow