15/DEMONSTRATOR+/2015 Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego zjazdu, ogrodzenia oraz utwardzenia terenu dla stacji pomp (w skali demonstracyjnej) w miejscowości Łabunie - etap I w ramach projektu „Innowacyjny system kanalizacji sanitarnej” DEMON