16/DEMONSTRATOR+/2015 Wykonanie projektu technologicznego stacji pomp (w warunkach demonstracyjnych) w miejscowości Łabunie - etap I w ramach projektu „Innowacyjny system kanalizacji sanitarnej” DEMONSTRATOR+