17/DEMONSTRATOR+/2015 Wykonanie studium i projektu na rozwiązania technologiczno-wykonawcze dla złoża rotacyjnego: 1. Zasilania w energię elektryczną. 2. Sterowania, automatyki oraz monitorowania - w ramach projektu „Innowacyjny system kanalizacji sa

1. Wykonanie studium i projektu na rozwiązania technologiczno-wykonawcze podwójnego zasilania w energię elektryczną złoża rotacyjnego o dwukierunkowym wzdłużnym przepływie w warunkach demonstracyjnych oraz wyposażenia sieci kanalizacyjnej w urządzenia do biologicznej stabilizacji zanieczyszczeń– etap I gmina Łabunie.

2.  Analiza rozwiązań z wykonaniem projektu na optymalne sterowanie, automatykę oraz monitorowanie funkcjonowania złoża rotacyjnego o dwukierunkowym wzdłużnym przepływie w warunkach demonstracyjnych oraz wyposażenia sieci kanalizacyjnej w urządzenia do biologicznej stabilizacji zanieczyszczeń– etap I gmina Łabunie.