18/DEMONSTRATOR+/2015 Wykonanie studium i projektu na rozwiązania technologiczno-wykonawcze dla stacji pomp: 1. Zasilania w energię elektryczną. 2. Sterowania, automatyki oraz monitorowania - w ramach projektu „Innowacyjny system kanalizacji sanitarn

1. Wykonanie studium oraz projektu na rozwiązania technologiczno-wykonawcze podwójnego zasilania w energię elektryczną stacji pomp w skali demonstracyjnej – etap I gmina Łabunie.

2.   Analiza rozwiązań z wykonaniem projektu na optymalne sterowanie i automatykę oraz monitorowanie funkcjonowania stacji pomp w skali demonstracyjnej – etap I gmina Łabunie.