19/DEMONSTRATOR+/2015 Wykonanie projektu technologicznego i konstrukcyjnego zbiornika odbioru medium przy stacji pomp (w warunkach demonstracyjnych) w miejscowości Łabunie - etap I w ramach projektu „Innowacyjny system kanalizacji sanitarnej” DEMONS