1/DEMONSTRATOR/2015 Wykonanie elementu złoża biologicznego w ramach projektu "Innowacyjny system kanalizacji sanitarnej" DEMONSTRATOR+