1/PBS1/2015 EKSPERTYZA: „Wykonanie próby technologicznej na potrzeby otrzymania kompozytu betonowego z dodatkiem kruszywa lekkiego wyprodukowanego z zeolitu po sorpcji substancji ropopochodnych”