1/PL-BY-UA/2015 dostawa tensometrów wraz z oprzyrządowaniem w ramach projektu badawczego „Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina PL-BY-UA 2007-2013”