23/DEMONSTRATOR+/2015 Opracowanie wytycznych do projektu wykonawczego stacji pomp (w skali demonstracyjnej) w Gminie Żółkiewka w ramach projektu "Innowacyjny system kanalizacji sanitarnej" DEMONSTRATOR+