24/DEMONSTRATOR+2015 Dostawa materiałów potrzebnych do realizacji badań naukowych w ramach projektu "Innowacyjny system kanalizacji sanitarnej" DEMONSTRATOR+