28/DEMONSTRATOR+/2015 Prowadzenie powiernictwa inwestycyjnego na terenie Gminy Łabunie w ramach projektu „Innowacyjny system kanalizacji sanitarnej” DEMONSTRATOR +